ขนาดวัสดุในการพิมพ์ ระบบดิจิตอลปริ้นท์

ขนาดกระดาษ เครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลของ Flexi Print

ขนาดกระดาษมาตรฐานของ Flexi Print

ลำดับ ชื่อกระดาษ (Paper)
ขนาด กว้าง x ยาว (cm.)
1. ปอนด์ (Pond Paper)
A3
30.4 x 44.4
2. กรีนรี้ด (Green Read Paper)
A3 30.4 x 44.4
3. กรีนเปเปอร์ (Green Paper)
A3 30.4 x 44.4
4. อาร์ตมัน (Gloss Coated Paper)
A3 48.3 x 33.0
5. อาร์ตด้าน (Matt Coated Paper) A3 45.7 x 32.0
6. อาร์ตการ์ด (Art Card Paper)
A3 48.3 x 33.0
7. มาร์ชเมลโล่ (Marsh Mallow Paper)
A3 31.7 x 47.0
8. โนวาเจ็ท (Novajet Paper) A3 48.3 x 33.0

หมายเหตุ

1. กระดาษพิมพ์งานได้ 2 หน้า

2. พิมพ์งาน ขาวดำ / 4 สี

 

ขนาดกระดาษ (แบบแผ่นยาว) เครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลของ Flexi Print

ขนาดกระดาษมาตรฐานของ Flexi Print

ลำดับ ชื่อกระดาษ (Paper)
เครื่องพิมพ์ หน้า พิมพ์ กว้าง x ยาว (cm.)
1. อาร์ตการ์ด (Art Card Paper) Richo
2 หน้า

ข-ด/

4สี

33.0 x 70.0
2. อาร์ตการ์ด (Art Card Paper) Konica 1 หน้า 33.0 x 100.0

 

ขนาดสติ๊กเกอร์ เครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลของ Flexi Print

ขนาดสติ๊กเกอร์มาตรฐานของ Flexi Print

ลำดับ ชื่อสติกเกอร์ (Sticker)
ชนิด ขนาด กว้าง x ยาว (cm.)
1. สติ๊กเกอร์กระดาษ
ขาวเงา A3
48.3 x 33.0
2. สติ๊กเกอร์พีพี ขาวเงา A3 48.3 x 33.0
3. สติ๊กเกอร์พีพี ขาวด้าน A3 48.3 x 33.0
4. สติ๊กเกอร์ใส ใส A3 48.3 x 33.0

หมายเหตุ

1. สติ๊กเกอร์พิมพ์ 1 หน้า

2. พิมพ์งาน ขาวดำ / 4 สี

 

ขนาดผ้า เครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลของ Flexi Print

ขนาดผ้ามาตรฐานของ Flexi Print

ลำดับ ชื่อผ้า (Fabric)
ชนิด

แบบสั้น

กว้าง x ยาว (inch)

แบบยาว

กว้าง x ยาว (inch)

1. แคนวาส (Canvas)
สีครีม 13x19"
13x27"
2. แคนวาส (Canvas)
สีขาว 13x19" 13x27"
3. ซาติน (Satin) สีขาว 13x19" 13x27"

หมายเหตุ

1. ผ้าพิมพ์ 1 หน้า

2. พิมพ์งาน ขาวดำ / 4 สี

 


หมายเหตุ :

ลูกค้าสามารถนำกระดาษของท่านเอง มาสั่งพิมพ์ในระบบดิจิตอลที่ Flexi Print ได้ ดังนี้

1. เครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลปริ้นท์ รองรับขนาดกระดาษ (Custom Size) ขนาดเล็กสุด A4 = 21.0 x 29.7 ขนาดใหญ่สุด A3 = 33.0 x 48.3 cm

*หมายเหตุ : ท่านต้องตัดกระดาษมาให้เท่ากันทุกแผ่น และขนาด (กว้าง x ยาว) ไม่เกินจากขนาดที่กำหนด

2. กระดาษต้องมีลักษณะผิวเรียบ เนื่องจากหมึกพิมพ์เป็นผงหมึก

3. เครื่องพิมพ์ดิจิตอลรองรับกระดาษ ความหนาสูงสุดที่ 300 แกรม

Visitors: 19,348