วิธีการส่งไฟล์งาน

ประเภท สกุลไฟล์ การส่งไฟล์งานที่ถูกต้อง

1. ไฟล์สกุล .Pdf

(Adobe Acrobat)

  • ที่ Export เป็น [PDF/x-4] ที่ฝังค่า Marks and Bleeds มาเรียบร้อยแล้ว

2. ไฟล์สกุล .Ai

(Adobe illustrator)

  • ที่ Create Outline Font และ Embed images มาแล้ว

3. ไฟล์สกุล .indd

(Adobe indesign)

  • ที่ Create Outline Font และ Embed images มาแล้ว หรือ Save as เป็น Packages

4.ไฟล์สกุล .Psd

(Adobe Photoshop)

  • ตั้งค่าความละเอียด (Resolution) 300 dpi/inch ขึ้นไป

เพื่อความรวดเร็วในการพิมพ์งาน ลูกค้าต้องทำ Artwork มาให้ถูกต้องมากที่สุด และพร้อมสำหรับพิมพ์

1. ไฟล์งานพิมพ์โหมด CMYK และภาพที่ใช้ในงานเป็นโหมด CMYK

2. กำหนดขนาดงาน ดังนี้

2.1 ให้สร้าง Artboard (ขนาดงาน) = ขนาดที่ต้องการจริง

2.2 เผื่อ Bleeds (เผื่อเจียน, ตัดตก, สีพื้นหรือรูปภาพที่ต้องการตัดตก) = เผื่อเจียน ด้านละ 3 มิล /ยกเว้นงานพิมพ์นามบัตร = ด้านละ 2 มิล

2.3 เว้น Margin (เนื้อหาสำคัญ, ข้อมูล ที่ไม่ต้องการให้โดนตัดขาด) = เว้นเข้ามาจากขอบงานจริง อย่างน้อยด้านละ 10 มิล /ยกเว้นงานพิมพ์นามบัตร = ด้านละ 3 มิล

      2.3.1 กรณีเป็นงานเข้าเล่ม แบบริมลวด เย็บกี่ หรือ ไสกาว ต้องเว้น Margin = (ด้านบน-ด้านล่าง-ด้านข้าง) อย่างน้อยด้านละ 10 มิล (เว้นอก) = 15 มิล

* ต้องเว้นอก เนื่องจากหากเป็นงานริมลวด ส่วนอกจะเป็นส่วนที่โดนเจาะรู ตัวหนังสือหรือภาพจะได้ไม่ขาดหายไป หากเป็นงานพิมพ์เย็บกี่ หรือไสกาว จะไม่สามารถกาง 180 องศา แบบการเย็บมุงหลังคาได้ ดังนั้นถ้าเว้นอกให้กับงานพิมพ์ จะทำให้เราสามารถอ่านข้อมูลได้ง่ายขึ้น

2.4 ยกตัวอย่างเช่น นามบัตร ขนาด 90x55 mm. สร้าง Artboard = 90x55 mm เผื่อเจียน (Bleed) = 94x59 mm เว้น Margin = ด้านละ 3 มิล

3. การส่งไฟล์งานที่พร้อมสำหรับการพิมพ์งานมากที่สุดคือ PDF File

หมายเหตุ :
1. ไม่ว่าท่านจะออกแบบไฟล์ Artwork ต้นฉบับจากโปรแกรมออกแบบ (illustrator,indesign,Photoshop)

เมื่อตรวจเช็คความถูกต้องแล้ว ให้ส่งงานพร้อมสำหรับพิมพ์เป็นไฟล์สกุล .Pdf ที่ Export เป็น [PDF/x-4] ที่ฝังค่า Marks and Bleeds มาเรียบร้อยแล้ว

2.ในกรณีที่ทางเราเช็คไฟล์งานแล้วไม่ถูกต้อง จะส่งอีเมล์แจ้งกลับให้ลูกค้าแก้ไขงานจากไฟล์ต้นฉบับเท่านั้น

3.ในกรณีที่ทางเราเช็คไฟล์งานแล้วไม่ถูกต้อง หากเพียงเล็กน้อย เราบริการแก้ไขให้ลูกค้า เพื่อความรวดเร็วในการพิมพ์ และการผลิต

ข้อแนะนำ
เป็นไฟล์พร้อมสำหรับพิมพ์มากที่สุด ทางเราสามารถเลย์งานพิมพ์เข้าเครื่องพิมพ์ได้เลย
ในกรณีไม่ Create Outline Font และ Embed images สามารถส่งไฟล์ต้นฉบับได้ และแนบ Font ที่ใช้ในการออกแบบ และแนบ link ทั้งหมดมาให้ทางเรา
(* ข้อจำกัด ไฟล์งานของท่านจะไฟล์ใหญ่ อาจจะไม่สะดวกในการส่งอีเมล์ และทางเราใช้เวลาในการทำงานมากขึ้นในการเปิดไฟล์งาน และตรวจเช็ค เพื่อป้องกันความผิดพลาด)
ในกรณีไม่ Create Outline Font และ Embed images สามารถส่งไฟล์ต้นฉบับได้ โดย Save as เป็น Packages มาให้ทางเรา 
(* ข้อจำกัด ไฟล์งานของท่านจะไฟล์ใหญ่ อาจจะไม่สะดวกในการส่งอีเมล์ และทางเราใช้เวลาในการทำงานมากขึ้นในการเปิดไฟล์งาน และตรวจเช็ค เพื่อป้องกันความผิดพลาด)
เป็นไฟล์งานที่ไม่เหมาะกับการพิมพ์งานประเภทมีตัวหนังสือ (Text) จะเหมาะกับงานรูปภาพมากกว่า เพราะตัวหนังสือจะไม่คมชัด เท่ากับไฟล์งานที่ออกแบบจากโปรแกรม illustrator และ indesign แต่หากลูกค้าจำเป็นต้องพิมพ์ ทางเราก็สามารถพิมพ์ให้ได้
Visitors: 25,572