วิธีชำระเงิน

วิธีชำระเงิน (How to pay)


บัญชีสำหรับโอนเงิน

กรุณาติดต่อ (ฝ่ายบัญชี) บริษัท เบสิค เกียร์ จำกัด หมายเลข 0-2880-8272-7 กดต่อ 20


 

วิธีการชำระเงิน ผ่านบัตรเครดิต หรือ วิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร สามารถเลือกวิธีชำระเงินตามความสะดวกของลูกค้าได้ดังนี้

1. ทางธนาคาร หรือ ATM

หากท่านเลือกวิธีชำระเงินผ่านทางเคาเตอร์ธนาคาร หรือ ATM ยืนยันการชำระเงิน กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in พร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

มาที่ Fax : 0-2880-7981 หรือ สแกนหลักฐานการชำระเงินแล้วส่งมาที่ E-mail : basicgear@hotmail.com


2. ทาง E-Banking

หากท่านชำระทาง E-Banking ท่านต้องแคปหน้าจอ ที่ทำการ Tranaction เป็นภาพสีที่ระบุ วันที่ เวลา ที่โอนอย่างชัดเจน

โดยส่งมาที่ E-mail : basicgear@hotmail.com


3. ทางเงินสด หรือ สั่งจ่ายด้วยเช็คขีดคร่อม

บริษัท เบสิค เกียร์ จำกัด  เลขที่ 99 ซอยบรมราชชนนี 39 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. 10170

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105538105163


หมายเหตุ

1. ถ้าท่านต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรุณาส่งใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

บริษัท เบสิค เกียร์ จำกัด เลขที่ 99 ซอยบรมราชชนนี 39 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

Tel : 0-2880-8272-7, Fax : 0-2880-7981

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105538105163

2. หากชำระเป็นเช็ค จำเป็นต้องนำเช็คเข้าธนาคาร และรอยอด Clearing ก่อนเปิดใช้บริการ

3. การส่งแฟกซ์หลักฐานการชำระเงิน เพื่อความชัดเจน ท่านสามารถนำสลิปการชำระเงินของท่าน แนบกับกระดาษเปล่า A4 ใช้สก๊อตเทปแปะกับสลิปแทนการซีร็อคแล้วแฟกซ์

4. หลังจากส่งหลักฐานการชำระเงินแล้ว กรุณาติดต่อบริษัทภายใน 24 ชม. วัน เวลา ทำการ (จ-ส 8:30-17:30 น.)

Visitors: 25,573