พิมพ์โบรชัวร์

บริการพิมพ์งานโบรชัวร์

"โบรชัวร์" หรือ "เอกสารเย็บเล่ม" เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย แนะนำประชาสัมพันธ์องค์กร กิจกรรม และผลิตภัณฑ์/บริการต่างๆ

ลักษณะที่สำคัญ : เป็นสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจที่มุ่งเสนอข่าวสารเป็นการเฉพาะและต้องการเนื้อหารายละเอียด ที่สามารถบรรจุได้มากกว่าแผ่นพับทั่วๆ ไป "โบรชัวร์" ยังหมายถึง "หนังสือเล่มเล็ก" ซึ่งเป็นเอกสารที่มักมีหน้ามากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีเนื้อหามาก มีหลายหน้าจะมีการเย็บติดเป็นรูปเล่ม เนื่องจากใช้เป็นสื่อโฆษณา ภายในมีข้อความและมักมีภาพประกอบเพื่อความสวยงามมากขึ้น

รูปแบบโบรชัวร์ : มีหลายขนาด มักจะทำเล่มแบบเย็บมุงหลังคา ซึ่งจะต้องมีปกหน้า-ปกหลัง ต้องการพิมพ์หลายๆ หน้า จะเข้าเล่มเป็นลักษณะเย็บติดกันเป็นเล่ม หรือบางงานใช้การพับเป็นทบคล้ายกับแผ่นพับ เช่น พับครึ่ง, พับสาม, พับแบบตัว Z, พับแบบประตู, พับแบบประตูสองครั้ง, พับแบบขนาดสองครั้ง เป็นต้น

การพิมพ์โบรชัวร์ : การพิมพ์โบรชัวร์ เป็นงานที่ต้องพิถีพิถันมาก ตั้งแต่การออกแบบรูปเล่มและจัดวางเนื้อหา ต้องทำให้สินค้าและบริการ โดดเด่น น่าสนใจ การเลือกใช้กระดาษ การพิมพ์ 4 สี หรือขาวดำ ตลอดจนเทคนิคหลังการพิมพ์ เช่น ไดคัท เคลือบสปอตยูวีเฉพาะจุด เคลือบลามิเนตเงา/ด้าน ฯลฯ


"Flexi Print" มีความเชี่ยวชาญในการพิมพ์โบรชัวร์ มีเครื่องพิมพ์ทันสมัยและได้คุณภาพ มีเทคนิคหลังการพิมพ์ไว้คอยบริการ รวมถึงให้คำแนะนำ ปรึกษา ออกแบบ ราคาเป็นธรรม "ต้องการใช้เท่าไหร่ สั่งพิมพ์เท่านั้น" โดยใช้ระบบ Digital Printing ที่สามารถพิมพ์จำนวนน้อยได้ (Print On Demand) ต้องการสั่งพิมพ์จำนวนมาก ราคาต่อหน่วยจะยิ่งถูกลงเรื่อยๆ โดยใช้ระบบ Offset Printing การพิมพ์โบรชัวร์ที่ดี มีคุณภาพ จะช่วยส่งเสริมความน่าเชื่อถือ สร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าและบริการได้เป็นอย่างมาก

 

Visitors: 25,573