พิมพ์โปสเตอร์

บริการพิมพ์โปสเตอร์

"โปสเตอร์" เป็นสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สื่อทางการตลาดที่เข้าถึงผู้อ่านได้โดยตรง จึงเป็นสื่อโฆษณาที่ได้รับความนิยม ไม่มีวันตาย พบเห็นได้ทั่วไป เช่น ในห้างสรรพสินค้า สำนักงาน ในอาคารหรือนอกอาคาร เป็นต้น โปสเตอร์ที่เราเห็น แบ่งได้เป็น โปสเตอร์เพื่อการโฆษณาทางสินค้าและบริการ และโปสเตอร์ที่มิใช่การค้า เช่น โปสเตอร์โฆษณาเลือกตั้ง โปสเตอร์รณรงค์เพื่อการกุศล ฯลฯ

"Flexi Print" บริการพิมพ์โปสเตอร์ เช่น โปสเตอร์งานแสดงศิลปะ งานดนตรี หรือภาพยนตร์ โปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการศึกษา โปสเตอร์รับสมัครเรียน โปสเตอร์สมัครงาน โปสเตอร์โปรโมทสินค้า โปสเตอร์โฆษณาโปรโมชั่น เป็นต้น ทาง "Flexi Print" มีเครื่องพิมพ์ดิจิตอลปริ้นท์ที่ทันสมัย พิมพ์ได้สวยงาม ราคาถูก จึงเพิ่มโอกาสให้ ผู้ประกอบการ องค์กรต่างๆ บุคคลทั่วไป ต้องการพิมพ์โปสเตอร์จำนวนน้อยๆ ก็สั่งพิมพ์ได้  "ต้องการใช้เท่าไหร่ สั่งพิมพ์เท่านั้น"


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 25,573