Download Template


กดดาวโหลด Layout ของทาง Flexi Print (สามารถ Save File มีให้เลือกใช้งานสกุล Ai และ Pdf)


 

 


"Flexi Print" เพื่อความรวดเร็วในการพิมพ์งาน และการผลิต จึงจัดทำ Layout หน้ากระดาษ ขนาดต่างๆ ที่ทางเราใช้เลย์งานเข้าเครื่องพิมพ์ดิจิตอลปริ้นท์ และขนาดงานสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท การเว้นพื้นที่เผื่อตัดเจียน การตัดตก เพื่อให้งานของลูกค้าผลิตออกมาถูกต้องและสวยงามตามความต้องการ หากทางลูกค้าส่งไฟล์งานต้นฉบับมาถูกต้อง ทางเราสามารถพิมพ์งานให้ได้รวดเร็วขึ้น และประหยัดเวลาในการทำงาน ลูกค้าได้รับงานรวดเร็วมากขึ้นเช่นกัน

ลำดับ ประเภท  ขนาด หมายเหตุ
1. หน้ากระดาษสติกเกอร์ (ขนาดมาตรฐาน Flexi Print) A3 = 330x483 mm พิมพ์หน้าเดียว
2. ขนาดนามบัตร (ขนาดมาตรฐาน Flexi Print) 90x55 mm แนวตั้ง, แนวนอน
3. ขนาดการ์ดพิธีการต่างๆ (ขนาดนิยม) 5x7 inches
แบบเดี่ยว, แบบพับ
4. ขนาดโปสการ์ด (ขนาดนิยม) 4x6 inches 1 หน้า, 2 หน้า
5. ขนาดปฏิทินตั้งโต๊ะ (ขนาดมาตรฐาน Flexi Print) 6x8 inches แนวตั้ง, แนวนอน
6. ขนาดปกแข็ง และเนื้อใน สมุดริมลวด A5 (ขนาดมาตรฐาน Flexi Print) 150x215 mm,145x210 mm
ปกห่อจัวปัง
7. ขนาดปกอ่อน และเนื้อใน สมุดริมลวด A5 (ขนาดมาตรฐาน Flexi Print) 148x216 mm,145x210 mm ปกใส่ PP หน้า-หลัง
8. ขนาดปกแข็ง และเนื้อใน สมุดริมลวด A4 (ขนาดมาตรฐาน Flexi Print) 195x265 mm,190x260 mm ปกห่อจัวปัง
9. ขนาดปกอ่อน และเนื้อใน สมุดริมลวด A4 (ขนาดมาตรฐาน Flexi Print) 193x266 mm,190x260 mm ปกใส่ PP หน้า-หลัง

 

Visitors: 21,849