พิมพ์งานเปลี่ยนแปลงข้อมูล

Variable Data Printing, VDP (พิมพ์เปลี่ยนแปลงข้อมูล)
สามารถพิมพ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ คือ ID Code, Password, Barcode, Running Number เป็นต้น สิ่งพิมพ์ที่นิยมเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น คูปอง เวาเชอร์ บัตรส่วนลด บัตรแทนเงินสด บัตรสะสมแต้ม บัตรกำนัล บัตรโทรสั่ง บัตรรางวัล บัตรสมนาคุณ ป้ายสินค้า


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 25,573