Notebook (พิมพ์สมุดโน้ต)

Notebook (พิมพ์สมุดโน้ต)
ประโยชน์ของสมุดโน้ต "แปลนชีวิต" เช่น ใช้บันทึกกิจกรรมต่างๆ จดความรู้ในห้องเรียน จดบันทึกในสิ่งที่ต้องทำ ช่วยทำให้ทำงานมีขั้นตอน  ได้วางแผนและเตือนความจำ ฝึกการเขียน ได้เขียนสิ่งดีๆ ที่ได้ทำลงไปในแต่ละวัน เป็นต้น

มีหลายองค์กรในปัจจุบัน "พิมพ์สมุดโน้ต" แจกเป็นของที่ระลึกให้กับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง ใช้เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์องค์กรได้อย่างคุ้มค่า ในราคาประหยัด แถมใช้ประโยชน์ได้มากและได้นาน

"Flexiprint" รับผลิตสมุดโน้ต เพื่อแจกเป็นของที่ระลึกในช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลอื่นๆ พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดิจิตอลปริ้นท์ที่ได้ประสิทธิภาพ "ต้องการใช้จริงเท่าไหร่ พิมพ์เท่านั้นได้" มีกระดาษถนอมสายตา รูปแบบเข้าเล่ม เช่น แบบห่วงริมลวด เย็บมุงหลังคา เป็นต้น


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 25,572